نتایج جستجو

 • First slide کد:B/616 فروش
  یزد ناحیه صنعتی خضرآباد
  1 میلیارد و750میلیون تومان
  350متراژ زمین 0متراژ سالن برق تک برگیسند
 • First slide کد:A/931 فروش
  یزد شهرک نیکو اشکذر
  6 میلیارد و500میلیون تومان
  0متراژ زمین 0متراژ سالن برق شش دانگسند
 • First slide کد:B/614 فروش
  یزد شهرک صنعتی تفت2
  768 میلیون تومان
  3200متراژ زمین 0متراژ سالن برق قرارداد شهرداریسند
 • First slide کد:B/613 فروش
  یزد شهرک صنعتی یزد
  1 میلیارد تومان
  482متراژ زمین 0متراژ سالن برق قرارداد شهرکهاسند
 • First slide کد:B/612 فروش
  یزد شهرک صنعتی یزد
  600 میلیون تومان
  400متراژ زمین 0متراژ سالن برق قرارداد شهرداریسند
 • First slide کد:A/930 فروش
  یزد شهرک صنعتی جهان آباد میبد
  6 میلیارد و500میلیون تومان
  10830متراژ زمین 830متراژ سالن 500برق قرارداد شهرداریسند
 • First slide کد:C/533 اجاره
  یزد شهرک صنعتی ولیعصر زارچ
  رهن: 100 میلیون اجاره: 6 میلیون تومان
  1000متراژ زمین 1000متراژ سالن 40برق سیمانبدنه
 • First slide کد:C/532 اجاره
  یزد بلوار استقلال
  رهن: 50 میلیون اجاره: 25 میلیون تومان
  0متراژ زمین 2000متراژ سالن 32برق سرامیکبدنه
 • First slide کد:c/531 اجاره
  یزد زارچ
  رهن: 200 میلیون اجاره: 20 میلیون تومان
  7000متراژ زمین 2600متراژ سالن 150برق آجر روکاربدنه
 • First slide کد:C/530 اجاره
  یزد جاده اصلی تفت
  رهن: 0 میلیون اجاره: 0 میلیون تومان
  3000متراژ زمین 540متراژ سالن 32برق کاشیبدنه
 • First slide کد:C/529 اجاره
  یزد بلوار استقلال
  رهن: 20 میلیون اجاره: 6 میلیون تومان
  750متراژ زمین 600متراژ سالن 32برق کاشیبدنه
 • First slide کد:C/528 اجاره
  یزد بلوار استقلال
  رهن: 15 میلیون اجاره: 6 میلیون و500هزارتومان
  1000متراژ زمین 300متراژ سالن 32برق آجر روکاربدنه

ملک های ویژه

 • First slide کد:A/617 فروش
  یزد شهرک صنعتی سنگ مهریز
  1 میلیارد و200میلیون تومان
  6000متراژ زمین 900متراژ سالن 100کیلووات برق داردسند
 • First slide کد:3021 فروش
  یزد منطقه ویژه اقتصادی
  1 میلیارد و700میلیون تومان
  3200متراژ زمین 900متراژ سالن 120 کیلو واتبرق داردسند