ملک صنعتی در ، یزد شهرک نیکو اشکذر

6,500,000,000تومان
ابعاد زمین:
مساحت زمین:
0
ابعاد سالن:
مساحت سالن:
0
ارتفاع سالن:
0
بدنه سالن:
آجر روکار
کف سالن:
بتن
نوع سازه:
ساختمان اداری:
0
مساحت نگهبانی:
0
حصارکشی:
دارد
سند:
شش دانگ
آب:
دارد
برق:
گاز:
بدهی:
0
پایان کار:
دارد