ملک صنعتی در ، یزد ناحیه صنعتی خضرآباد

1,750,000,000تومان
ابعاد زمین:
10-35
مساحت زمین:
350
ابعاد سالن:
مساحت سالن:
0
ارتفاع سالن:
0
بدنه سالن:
کف سالن:
نوع سازه:
ساختمان اداری:
0
مساحت نگهبانی:
0
حصارکشی:
دارد
سند:
تک برگی
آب:
برق:
گاز:
بدهی:
0
پایان کار:
ندارد