ملک صنعتی در ، یزد شهرک صنعتی یزد

600,000,000تومان
ابعاد زمین:
مساحت زمین:
400
ابعاد سالن:
مساحت سالن:
0
ارتفاع سالن:
0
بدنه سالن:
کف سالن:
نوع سازه:
ساختمان اداری:
0
مساحت نگهبانی:
0
حصارکشی:
ندارد
سند:
قرارداد شهرداری
آب:
ندارد
برق:
گاز:
ندارد
بدهی:
0
پایان کار:
ندارد